Welkom op Checkdecheck.nl

Overweegt u gebruik te maken van een bepaalde (medische) zelftest en wilt u weten of het onderzoek betrouwbaar is, of nuttig voor u kan zijn? De website checkdecheck.nl wil u daarbij helpen!

De site, opgesteld door patiënten en consumentenorganisaties, reikt u zowel algemene informatie aan over zelftesten en andere vormen van gezondheidschecks, als vragen en aandachtspunten (zie met name de pagina "Wel of niet testen?") die u kunnen ondersteunen bij uw keuze om wel of niet gebruik te maken van zo'n zelftest of gezondheidscheck. Daarbij kunt u denken aan allerlei vormen van gezondheidsonderzoek zonder dat er sprake hoeft te zijn van klachten en waar u ook zelf voor kunt beslissen, zoals diverse zelftesten en thuistesten (zoals de zwangerschapstest), genetische testen, bevolkingsonderzoek, vragenlijsten op internet, de total bodyscan, enzovoort.

We hopen van harte dat deze site iets voor u kan betekeken. Heeft u suggesties voor verbetering? We horen het graag, want de site zal nog verder worden uitgebreid.

Het laatste nieuws

Symposium: Check de Check

Op maandagmiddag 18 mei vindt het symposium Check de Check: Toerusting van de gebruiker van health checks plaats.

Lees verder

Gezondheidsraad: handhaaf vergunningplicht total body scan

In maart 2015 is het rapport 'Doorlichten doorgelicht: gepast gebruik van health checks' van de Gezondheidsraad verschenen. In het rapport adviseert de raad de Minister om de vergunningplicht voor de zogenaamde total body scan te handhaven.

Lees verder

Nu op Twitter

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…

RT @NPCF: Website #CheckdeCheck helpt consumenten door doolhof van #gezondheidstests > npcf.nl/nieuws/nieuws/…